ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހާމަކުރުން

އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓު ބާއްވާ އައު ޓްރެކް ބިނާކުރުން

ގައުމީއިދާރާތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރުން

#noonuatoll

Share

700,000 ރުފިޔާ

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 - 05 ޖުލައި 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

ބައިވެރިން

Finance and Budget Unit

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް