ވަގުތީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

ވަޒީފާ

ނަންބަރު

(IUL)228-AB/228/2022/23

ޝާއިރުކުރީ

23 މެއި 2022

މި އިދާރާއަށް ވަގުތީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (1) ހޯދުމަށް 10 މެއި 2022 ގައި އިއުލާން ކުރެވިގެން 19 މެއި 2022 ގެ ކުރިން ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރެވި ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ހިއްސާކުރަމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު

ނަތީޖާ ޝީޓުގައިވާ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުވާނީ admin@noonu.gov.mv ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6568502 އަށެވެ.